A betéti társaság vagy bt alapítás kockázati tényezői az egyéni vállalkozás és a kft-k között helyezkednek el. A bt egy elég sajátságos társasági forma, egyedi előírásokkal. De mik is ezek pontosan? Mivel kell tisztában lenned egy bt alapításához? Ezeket az információkat gyűjtöttem össze.

Mint minden gazdasági társaságnál, bt alapításánál is ügyvédre vagy közjegyzőre van szükség. Mindenképpen meg kell bíznod egy könyvelőt is, akivel érdemes már a bt alapítás előtt egyeztetni.

bt alapítás ezt kell róla tudnod

Bt alapítás – általános információk

Bt alapítás esetén tudnod kell róla, hogy míg régebben egy nem jogi személyről beszéltünk – azaz a vállalkozás mögött egy magánszemély állt, mint az egyéni vállalkozásoknál is -, addig ma már a betéti társaságot a jogi személyiségű gazdasági társaságokhoz soroljuk.

A jogi személy olyan szervezet, amelynek vannak jogai és kötelezettségei. Ez annyit jelent a gyakorlatban, hogy például köthet szerződést – ha belegondolsz, a munkaszerződések, a közüzemi szerződések is a cég nevében íródnak.

Bt alapítása esetén az alapító személyek létesítő okiratban, azaz szerződésben szabadon rendelkezhetnek, a szervezeti és működési szabályokat maguk állapítják meg. Ezt a létesítő okiratot bt alapításnál közjegyzői okiratba vagy ügyvéd, illetve valamelyik alapító kamarai jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

A létesítő okiratban meg kell határozni:

  • a jogi személy nevét,
  • a jogi személy székhelyét,
  • a jogi személy célját vagy fő tevékenységét,
  • a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, lakóhelyét vagy székhelyét (lehet gazdasági társaság is a tagja),
  • a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások értékét, a rendelkezésre bocsátás módját, idejét,
  • az első vezető tisztségviselő nevét.

A bt alapítását a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától, illetve ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésétől számított harminc napon belül kell bejelenteni. Ha az alapítás hatósági engedélyhez kötött, akkor pedig az engedély kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani.

Ha a bt alapításakor – vagy a későbbiekben – a tevékenység végzése hatósági engedélyhez kötött, akkor a működését csak az engedély birtokában kezdheti meg. Ha a tevékenység végzése képesítéshez kötött, akkor azt csak akkor végezheti, ha van olyan tagja, aki rendelkezik a megfelelő végzettséggel, és személyesen részt is vesz annak a végzésében vagy legalább egy olyan személy van, aki polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban áll a társasággal és rendelkezik az előírt képesítéssel.

bt alapítás specifikus jellemzők

Bt alapítás – specifikus jellemzők

A betéti társaságról azt mondhatjuk, hogy egy kicsit az egyéni vállalkozás és a kft főbb jellemzőit vegyíti. Jellemző rá a korlátlan és a korlátolt felelősség is – erről nemsokára bővebben írok. Viszonylag kedveltebb cégforma, leginkább családi vállalkozások esetében érdemes választani.

A betéti társaság esetében az egyik tag (beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (kültag) a társasági kötelezettségekért nem tartozik helytállási kötelezettséggel. Leegyszerűsítve, a beltag teljes vagyonával felel a tartozásokért, de a kültag nem.

Természetes személy párhuzamosan nem lehet két gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Ez azt jelenti, hogy például nem lehetsz két bt beltagja, vagy egy egyéni vállalkozás mellett egy bt beltagja. Kiskorú személy nem lehet korlátlanul felelős tag. Betéti társaság nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja – ilyenkor nem magánszemélyről, hanem konkrétan a bt-ről van szó. Ezekre a kitételekre érdemes nagyon odafigyelned bt alapítás esetén.

Bt alapítás - korlátlan felelősség

A törvény külön nem határozza meg jelenleg, hogy mennyi tőkére van szükség egy bt alapításához.

Mint minden vállalkozás esetében, itt is az a legfontosabb, hogy ha már tudod, mit szeretnél, ne habozz, vágj bele a bt alapításba! Minél előbb teszed ezt meg, annál hamarabb termelsz bevételt és lesz sikeres a céged!