A kft egy nagyon kedvező társasági forma, ugyanis a tag felelőssége korlátolt, azaz a társaság kötelezettségeiért nem vagy köteles helytállni, nem felelsz a teljes vagyonoddal. Kft alapítás esetén elsődlegesen érdemes megismerned azokat a fontosabb információkat, amelyeket vállalkozóként hasznos tudnod. Ebben a cikkben ezeket foglalom össze érthető formában.

Egy kft alapítása – az egyéni vállalkozással ellentétben – már nem megy ügyvéd vagy közjegyző nélkül. Könyvelőre is mindenképpen szükséged lesz. De most nézzük meg, mégis hogyan történik a kft alapítás, mennyi és milyen jellegű tőkére van szükséged?

kft alapítás legfontosabb információk

Kft alapítás – általános információk

A korlátolt felelősségű társaság (kft) jogi személyiségű gazdasági társaság. Ez annyit jelent, hogy olyan szervezet, amelynek vannak jogai és kötelezettségei. Kft alapítás szempontjából ez azért fontos, mert tudnod kell róla, hogy a dokumentumok (például a munkaszerződések, a vállalkozási szerződések) a cég nevében íródnak.

A jogi személy kötelezettségeiért saját vagyonával felel, azaz tagjai a tartozásaiért nem felelnek. Ez azért is lényeges, mert nagyon nem mindegy, hogy pénzügyi problémák esetén rámehet-e a saját vagyonod. Ez szerencsére kft alapításánál nem fenyeget.

Kft alapításkor az alapító személyek létesítő okiratban, azaz szerződésben, illetve egyszemélyes kft esetében – mert ilyen is van – alapító okiratban szabadon rendelkezhetnek, a szervezeti és működési szabályokat maguk állapítják meg.

A gazdasági társaság alapítását a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától, illetve ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésétől számított harminc napon belül kell bejelenteni. Ha az alapítás hatósági engedélyhez kötött, akkor pedig az engedély kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani.

Kft alapítás – a létesítő okirat

Amint előbb már említettem, kft alapításkor a létesítő okiratot közjegyzői okiratba vagy ügyvéd, illetve valamelyik alapító kamarai jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

A létesítő okiratban meg kell határozni:

  • a jogi személy nevét,
  • a jogi személy székhelyét,
  • a jogi személy célját vagy fő tevékenységét,
  • a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, lakóhelyét vagy székhelyét (lehet gazdasági társaság is a tagja),
  • a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások értékét, a rendelkezésre bocsátás módját, idejét,
  • az első vezető tisztségviselő nevét.

kft alapítás legfontosabb információk legkedveltebb

Kft alapítás – vagyoni hozzájárulás

A korlátolt felelősségű társaság a legkedveltebb vállalkozási forma. Olyan gazdasági társaságról van szó, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul. Vagyis a kft alapítás feltétele, hogy legyen egy bizonyos összegű törzstőkéd.

A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása, mely nem lehet kevesebb 100 000 forintnál. Minden tagnak egy törzsbetéte van. A törzsbetétek összege a törzstőke, mely nem lehet kevesebb 3 000 000 forintnál. Ez azt jelenti, hogy kft alapításnál összesen legalább ennyi összegű vagyoni hozzájárulásra lesz szükségetek.

Kft alapítás esetén a vagyoni hozzájárulás lehet pénzbeli és nem pénzbeli is. Az apport vagy más néven nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetében az alapító vagy a tag dolog (ingó, ingatlan) tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot (például használati jog, haszonélvezeti jog) bocsát a vállalkozás rendelkezésére.

Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke legalább a törzstőke fele, akkor azt a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, akkor azt a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell megtenni – de ez nem lehet a nyilvántartásba vételtől számított három évnél később. Kft alapításnál ezekkel a feltételekkel is érdemes kalkulálnod.

Kft alapítás - kedvező

Olyan eset is előfordulhat, hogy csak egy személy alapít kft-t (egyszemélyes kft.). Ebben az esetben a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátania.

Amint látod, ez egy viszonylag biztonságos vállalkozási forma, továbbá az emberek is jobb véleménnyel vannak egy kft-ről, mint például egy egyéni vállalkozóról. Azonban a kft alapítás jóval költségesebb és bonyolultabb.