Milyen kategóriába sorolható a zártkörűen működő részvénytársaság

A zárt körűen működő részvénytársaság jogi személyiségű részvénytársaságnak számít.

A jogi személy olyan szervezet, amelynek vannak jogai és kötelezettségei. A jogi személy kötelezettségeiért saját vagyonával felel, azaz tagjai a tartozásaiért nem felelnek.

zártkörűen működő részvénytársaság alapítása zrt

Egyéb jogi személyiségű gazdasági társaságok:

 • közkereseti társaság (kkt.),
 • betéti társaság (bt.),
 • korlátolt felelősségű társaság (kft.),
 • nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.).

Hogyan működik a zártkörűen működő részvénytársaság?

A részvénytársaság előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes nem köteles helytállni – itt sincs korlátlan felelőssége.

Azt a részvénytársaságot, amelyet a tőzsdére bevezettek, nyilvánosan működő részvénytársaságnak (nyrt.)
nevezzük. A zártkörűen
működő részvénytársaság (zrt.)

részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére.

Mekkora tőkével indulhat a zártkörűen működő részvénytársaság?

A névérték a részvényen feltüntetett érték. Az összes részvény névértékének az összege az alaptőke.

A zrt. alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió, a nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje pedig nem lehet kevesebb húszmillió
forintnál
. A pénzbeli hozzájárulás összegének alapításkor legalább az alaptőke harminc százalékának kell lennie.

Amint látod, ehhez a cégformához van szükség a legnagyobb tőkére, de
van néhány szabály, amelyek talán picit segítik a részvényeseket.

Milyen fizetési kötelezettségek vonatkoznak a zártkörűen működő részvénytársaságra?

 • Nyilvántartásba kizárólag csak akkor veszik a részvénytársaságot, ha a kérelem benyújtásáig az alapítók a részvény névértékének, illetve
  kibocsátási értékének legalább huszonöt százalékát
  befizették és a nem pénzbeli hozzájárulást – kivéve, ha az
  nem éri el az alaptőke huszonöt százalékát – az rt.
  rendelkezésére bocsátották. (A kibocsátási érték a névérték
  feletti összeget jelenti, így ez az alaptőkén felüli vagyona az
  rt-nek.)
 • A részvényes legkésőbb a nyilvántartásba vételtől számított
  egy éven belül köteles részvényei teljes névértékének vagy
  kibocsátási értékének a fennmaradó részét befizetni, továbbá
  három éven belül a nem pénzbeli hozzájárulást a
  részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. Ez azt jelenti,
  hogy ad egy kis könnyebbséget ez a határidő.

zártkörűen működő részvénytársaság alapítása fizetési kötelezettség

Zártkörűen működő részvénytársaság alapítása előtt…

Érdemes megkeresned egy jó könyvelőt, aki személyre szabottan segít neked abban, hogy milyen adózási formát válassz – ezzel rengeteget tudsz spórolni. Az sem mindegy, hogy milyen vállalkozási formánál, milyen adózási módok lehetségesek.

Ezenkívül, ha gazdasági társaság alapítását választod, egy ügyvédet is ajánlott megkeresni, aki elmondja a várható költségeket és a rád vonatkozó konkrétumokat.