Vannak bizonyos kritériumok, amiknek meg kell felelned abban az esetben, ha egyéni vállalkozást szeretnél indítani.

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

Az aki:

  • kiskorú személy, tehát a magyar törvények alapján, még nem töltötte be a 18.életévét
  • aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,
  • aki a közélet tisztasága elleni, nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
  • aki korrupciós, vagyon elleni erőszakos, vagyon elleni, szellemi tulajdon elleni, pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni, költségvetést károsító, pénzmosás, a gazdálkodás rendjét sértő, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
  • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
  • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja – például bt. beltag (kft. tagja lehet párhuzamosan egyéni vállalkozó is).

ki nem lehet egyéni vállalkozó

Fontos, hogy egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn. Tehát nem indíthatsz újabb egyéni vállalkozást, ha ezt már korábban megtetted.