Az egyéni vállalkozás egy természetes személy (nem cég) üzletszerű gazdasági tevékenysége. Mielőtt egyéni vállalkozást indítasz, érdemes tisztában lenned ennek feltételeivel.

Fontos tudnod, hogy egy egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan, mely annyit jelent, hogy a teljes vagyonával felel a vállalkozásáért. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne vállalkozz, mert ha jól csinálod, akkor nem lesznek problémáid.

Nagyon nagy előnye az egyéni vállalkozásoknak, hogy rendkívül
rugalmasok
. Egyszerű és ingyenes az alapításuk, akár alacsonyabb tőkével is létrehozhatók, lehetőség van a
tevékenység szüneteltetésére, ráadásul a megszüntetése sem túl bonyolult és költséges a gazdasági társaságokhoz képest. Továbbá több kedvező adózási formából is lehet választani.

ki indíthat egyéni vállalkozást

Ki lehet egyéni vállalkozó?

Magyarországon mindössze néhány kritériumnak kell megfelelned, amennyiben egyéni vállalkozást szeretnél indítani.

Az a természetes személy lehet egyéni vállalkozó, aki:

 • magyar állampolgár,
 • Európai Unió állampolgára,
 • letelepedett, bevándorolt, illetőleg menekült jogállású személy,

amennyiben nincsen kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásának lehetőségéből.

Mit jelent ez pontosan?

Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

 • kiskorú személy,
 • aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,
 • aki a közélet tisztasága elleni, nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt
  jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az
  elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
  mentesül,
 • aki korrupciós, vagyon elleni erőszakos, vagyon elleni, szellemi tulajdon elleni, pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni,
  költségvetést károsító, pénzmosás, a gazdálkodás rendjét sértő, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja – például bt. beltag (kft. tagja lehet párhuzamosan
  egyéni vállalkozó is).

ki indíthat egyéni vállalkozást ki nem lehet

Fontos, hogy egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.