Az egyéni vállalkozás feltételei pontosan meghatározásra kerültek a törvényalkotók által. Ezeket az előírásokat gyűjtöttem neked össze érthetőbb formában. Egy egyéni vállalkozás indítása előtt mindenképpen érdemes ezeket megismerned.

Egyéni vállalkozás feltételei: Ki lehet egyéni vállalkozó?

az egyéni vállalkozás feltételei

Az egyéni vállalkozás feltételei közé tartozik, hogy egyáltalán ki lehet egyéni vállalkozó. Magyarországon – egyszerűbben megfogalmazva – az a természetes személy lehet egyéni vállalkozó, aki:

  • magyar állampolgár,
  • Európai Unió állampolgára,
  • letelepedett, bevándorolt, illetőleg menekült jogállású személy,

amennyiben nincsen kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásának lehetőségéből.

Egyéni vállalkozás feltételei – Ki nem lehet egyéni vállalkozó?

Az egyéni vállalkozás feltételei közé sorolhatjuk azokat a kizáró okokat is, amelyek meghatározzák, hogy milyen esetekben nem lehetsz egyéni vállalkozó. Ne ijedj meg, ezek az emberek többségét nem érintik.

Nem lehet egyéni vállalkozó:

  • kiskorú személy,
  • aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,
  • aki a közélet tisztasága elleni, nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
  • aki korrupciós, vagyon elleni erőszakos, vagyon elleni, szellemi tulajdon elleni, pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni, költségvetést károsító, pénzmosás, a gazdálkodás rendjét sértő, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
  • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
  • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja – például bt. beltag (kft. tagja lehet párhuzamosan egyéni vállalkozó is, mert az ő felelőssége korlátolt).

az egyéni vállalkozás feltételei ki nem lehet

Az egyéni vállalkozás feltételei közé tartozik az is, hogy egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

Az egyéni vállalkozás feltételei elsőként a fentieket takarják. Ezenkívül még vannak egyéb fontos tudnivalók is, amelyekről az Egyéni vállalkozás indítása és az Egyéni vállalkozás alapítása c. cikkekben ismertetek.